Вјерски туризам је један од најразвијенијих облика туризма у Требињу. На територији града се налази велики број вјерских објеката из различитих временских епоха. На овом подручју као и широм цијеле Босне и Херцеговине налазе се објекти православне, католичке и исламске религије.

WordPress Themes