Као што су воде богате рибом, тако су и требињске шуме богате високом и ниском дивљачи. Ниски предјели су погодни за развој ловног туризма на ниску и пернату дивљач. Све информације о лову, као и о ловним и дозволама могу се добити у локалном ловачком  удружењу “Леотар”, које издаје тражене дозволе и обезбјеђује водиче.

Удружење располаже са 92.000 ха ловишта које насељавају дивља свиња, срнећа дивљач, зец, јаребица камењарка, шумска шљука, препелица, затим вук, лисица, шакал (чагаљ), јазавац, куна бјелица и дивља мачка.

Ловачко друштво “Леотар” организује групне доласке страних ловаца у комерцијална ловишта на подручју Требиња. Подручје Требиња је напознатије по лову на препелице, голуба гривнаша, шумске шљуке и јаребице камењарке.

Посљедњих година присутно је велико интересовање туриста  из свих земаља Европе (највише из Италије) за шумску шљуку, јер по овој специфичној врсти птице ловиште којим газдује Удружење слови за најбогатије у Европи.