Информације ПТТ: 1185

Цивилна заштита: 121
Полиција: 122
Ватрогасци: 123
Хитна помоћ: 124
Тачно вријеме: 125
Помоћ на путу: 1285
Град Требиње: +387 59 273 480
Центар за информисање и образовање: +387 59 260 348
Музеј Херцеговине: +387 59 271 060
Културни центар Требиње: +387 70 311 555

Служба за послове са странцима: +387 59 245 051