Султан Ахмедова – Царева џамија

  • У центру Требиња
  • 800 m од станице
  • Како стићи: Пјешке

Ову џамију је подигао Осман-паша Ресулбеговић у име султана Ахмеда III, због чега носи још и назив Царева џамија. Смјештена је у Старом граду близу десне обале ријеке Требишњице.

Према документима историјске архиве у Дубровнику, саграђена је 1719. године, а градили су је дубровачки мајстори од тесаног камена и покривена је четверострешњим кровом под цријепом.

WordPress Themes