У Требињу постоји шест бензинских пумпи, које раде 24 сата дневно.