Ријека Требишњица пружа изванредне могућности за спортски риболов. Ту су сливови ријеке Требишњице, као и језера. Требишњица и требињска језера обилују разним врстама риба, међу којима се истичу пастрмка, шаран, стругач, деверика, сом, клен, угор, сунчица, црвенперка, бабушка, гаовица, младица, јегуља и др.

Требињски водотоци – ријека и језера – због изузетног рибљег богатства велика су атракција за риболовце.

Све информације о риболову, као и риболовним дозволама могу се добити у локалном риболовачком друштву, које издаје тражене дозволе и обезбјеђује водиче.