Осман-пашина џамија

  • У центру Требиња
  • 750 m од станице
  • Како стићи: Пјешке

Ова је џамија лоцирана у Старом граду (Кастелу), недалеко од главне (западне) капије и градских бедема. Грађена је од тесаног камена и покривена четверострешњим кровом у имитацији куполе под етернитом. Уз десни зид подигнута је камена мунара октогоналног облика, висока 16 м и била је једна од најљепших у Херцеговини. Саграђена је 1726. године и задужбина је Осман-паше Ресулбеговића. Градитељи су били дубровачки мајстори. У њеној градњи има елемената медитеранске архитектуре. Слови као најпространија џамија у Херцеговини. Прије рата била је културни споменик под заштитом државе. Осман-паша је као пратеће објекте подигао у близини џамије још мекдеб и медресу, који су били прве просвјетне установе у Требињу.

Након изградње џамије, Осман-паша је оптужен у Истанбулу да је у своје име у Требињу саградио љепшу џамију од цареве. Због тога је султан Ахмед III издао наређење којим се он и његових девет синова осуђују на смрт. Осман-паша Ресулбеговић одлази у Истанбул да моли за помиловање, али његова је одбијена, те је погубљен 1729. године.

WordPress Themes