Основана је одлуком СО Требиње 22. јула 2005. године у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вриједности на подручју Града Требиња. Туристичка организација Града Требиња носилац је организације и промоције туристичке понуде Требиња. Ова организација базира своју туристичку понуду на богатој културно-историјској баштини, природним ресурсима, смјештајним капацитетима, спортским објектима, ловно-риболовним ресурсима, те препознатљивим херцеговачким брендовима.