Стари град Мичевац

  • 5,6 km од центра
  • 6,0 km од станице
  • Како стићи: Аутом

Oстаци чувеног средњевјековног града Мичевац налазе се на десној обали Требишњице у непосредној близини насеља Перовића мост. По предању град је подигаo војвода Мичета по којем је и добио име.

Мичевац се састоји од тврђаве и предграђа. Тврђава је била смјештена на мањем узвишењу и као таква је доминирала ширим подручјем, а испод ње налазило се предграђе Мичевац.

Према Лукарију, дубровачком хроничару, Мичевац се први пут помиње 1042. године. Град је имао изузетно важан стратешки положај, јер је штитио комуникацију која је повезивала Дубровник и шире залеђе. У Мичевцу се 1445. и 1451. године помиње и постојање царине што додатно упућује и на економски и трговачки значај града.

Град Мичевац се налази на листи националних споменика БиХ.

WordPress Themes