Број: 72/2017
Датум: 20.03.2017. године
На основу члана 9. Статута ЈУ Туристичка организација Града Требиња број 38/2017 од 06.02.2017. године, в.д. Директор ЈУ Туристичка организација Града Требиња расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за израду сувенира Града Требиња
И Предмет Конкурса
 1. Предмет Конкурса је избор званичног сувенира Града Требиња.
 2. Сувенир треба да буде одраз традиције, културно-историјске и материјалне баштине, те да изражава аутентичне природне и туристичке вриједности и атрактивности Града Требиња;
 3. Сувенир треба да буде израђен од материјала према идеји аутора, са описом израде, величине, боје и материјала од којег ће се производити. За израду се могу користити различити материјали, нпр. метал, керамика, камен, теракота, дрво, стакло, папир, пластика и sl. Пожељно је да се за израду сувенира користе аутохтони материјали, тј. материјали који су препознатљиви за Град Требиње, и sl.;
 4. Радови могу бити у некој од слиједећих форми:
 • Традиционални сувенир: ручни радови, украсни и употребни предмети од папира, текстила, керамике, дрвета, пластике, сламе и sl., одјевни предмети, вез, ткани предмети, и sl.
 • Урбани сувенир: разгледнице, оквири за фотографије, привјесци, подметачи за чаше, магнети, маркери за књиге, и sl.
 • Други употребни или украсни предмети: флаше, шоље, реплике градских здања и других препознатљивих грађевина или аутентичних природних вриједности Града Требиња, и sl.
 • Остали предмети или радови који укључују нове технологије-мултимедија.
II Услови конкурса
 1. Право учешћа на Конкурсу имају сва правна и физичка лица. Чланови конкурсне комисије и њихова блиска родбина не могу бити учесници Конкурса.
 2. Аутор треба доставити један примјерак сувенира у оригиналној величини и материјалу, са објашњењем идеје, а достављање приједлога врши се на слиједећи начин:
 • а) У затвореној коверти (кутији) са назнаком „Конкурс за сувенир Града Требиња“, доставља се сувенир са шифром аутора, анонимно без имена и ознака аутора;
 • б) У посебној, затвореној коверти, приложеној уз коверту или кутију, означену истом шифром, достављају се контакт подаци о аутору уз назнаку „Сувенир – подаци о аутору“ са слиједећим подацима:

– подаци о аутору (име, презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона, е-маил),
– бопис материјала и поступак израде и паковања,
– бизјава да је предложени рад дјело аутора уз потпис.

 1. Сваки аутор може доставити више приједлога. У том случају сваки рад мора бити достављен као посебна пошиљка и на начин утврђен у тачки II-2 овог Конкурса.
 1. У случају да сувенир буде изабран, ауторска права, односно право на комерцијално искориштавање истог прелазе на ЈУ Туристичка организација Града Требиња, под условима који ће бити регулисани посебним уговором.
II Критеријуми Конкурса
 1. Сувенир Града Требиња треба да представља производ прилагођен масовној производњи, намјењен туристичкој промоцији Града Требиња, различите материјалне вриједности, који ће цијеном бити прихватљив на слободном тржишту.
 1. Сувенир Града Требиња треба да задовољи умјетничке и производне стандарде.
 1. Сувенир Града Требиња треба имати елементе препознатљивости локалне средине и бити одраз традиције, културно-историјске и материјалне баштине Града Требиња.
 1. За израду се могу користити различити материјали (нпр. керамика, метал, глина, гипс, восак, камен, теракота, дрво, текстил, стакло, пластика, папир, и sl.).
IV Комисија за избор сувенира
 1.  Директор ЈУ Туристичка организација Града Требиња именује Комисију за избор сувенира Града Требиња. Комисија обавља поступак избора сувенира и састављена је од стручних лица из области туризма, умјетности, етнологије, локалне администрације, медија и sl.
 1. Комисија ће при избору вриједновати:
 • квалитет укупног концепта,
 • препознатљивост,
 • веза са традицијом и културним насљеђем,
 • оригиналност и иновативност,
 • техничка изводљивост и могућност серијске производње,
 • практичност и могућа примјена у свакодневној употреби,
 • економска приступачност производа.
В Награде
 1. Уколико Комисија за избор сувенира Града Требиња утврди да је квалитет пристиглих радова задовољавајући, донијеће се одлука о додјели новчане награде за најбољи сувенир у износу од 1.000,00 КМ, а за оне који уђу у ужи круг робне и материјалне награде. Предвиђена је могућност да се са аутором награђеног рјешења, уколико аутор може производити сувенир  који је награђен и откупљен, склопи Уговор о изради сувенира. За реализацију израде сувенира биће склопљен посебан Уговор.
 1. Ако Комисија одлучи да ниједан од приспјелих приједлога не задовољава критеријуме Конкурса, Комисија задржава право да не изабере ниједно рјешење, као и евентуалну могућност прерасподјеле конкурсних награда.
 1. Исплатом награде аутора, ауторска права прелазе на ЈУ Туристичка организација Града Требиња.
 1. Уколико се накнадно утврди да је изабрани сувенир плагијат, Комисија задржава право да поништи Одлуку о награди, а награђено лице је дужно вратити новчани износ награде.
VI Рок за достављање рјешења и доношење одлуке о избору
 
 1. Приједлоге доставити у року од четрдест пет (45) дана од дана објаве на web страници ЈУ Туристичка организација Града Требиња. Пријаве се могу доставити лично у просторије ЈУ Туристичка организација Града Требиња (Марин двор), Туристичког информативног центра (Дучићева улица, под Платанима) или путем поште на адресу: ЈУ Туристичка организација Града Требиња, Преображенска бб (Марин двор), 89.101 Требиње.
 1. Радови који буду достављени послије наведеног рока, као и радови који не буду достављени у форми и на начин под условима утврђеним у тачки II-2 овог Конкурса, неће бити оцјењивани.
 1. Сви учесници ће бити обавјештени о резултатима Конкурса.
 1. Својом пријавом учесници неопозиво прихватају све услове Конкурса.
Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи у просторијама ЈУ Туристичка организација Града Требиња на Марин двору и у просторијама Туристичког информативног центра у улици Јована Дучића бб (код Платана), те на бројеве телефона +387 59/273-410; 273-120.
Вријеме и мјесто прголашења најбољих као и свечана додјела награда биће накнадно објављени на сајту www.требињетуризам.цом и званичној фацебоок страници ЈУ Туристичка организација Града Требиња. (хттпс://www.фацебоок.цом/туристицка.организација.требиње/?фреф=тс)