Према подацима којима располаже ЈУ Туристичка организација Града Требиња у 2018.-ој години у Требињу је евидентирано 93.929 регистрованих ноћења, што представља увећање за око 36% у односу на 2017. годину чиме је настављено континуирано увећање обима туристичког промета који се у Требињу биљежи претходних година.

Број регистрованих ноћења домаћих туриста за 2018. годину износи 30.074 или 32% укупно забиљежених ноћења, док број регистрованих ноћења иностраних туриста за 2018. годину износи 63.855 или 68% укупно забиљежених ноћења за 2018. годину.

Фото: Предраг Муцовић

Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Турске са 22%, Србије са 17%, Француске са 10%, Грчке са 9%, Јужне Кореје и Шпаније са 4% укупно забиљежених регистрованих иностраних ноћења.

Укупна искориштеност смјештајних капацитета у 2018. години према прикупљеним подацима је око 15 %, а Требиње закључно са 2018. годином располаже са око 2.000 регистрованих смјештајних јединица у 13 хотела, 4 мотела, 2 хостела, 2 виле, 3 преноћишта, једном кампу, Ђачком дому и преко 50 регистрованих смјештајних објеката у приватном власништву (апартмани, куће за одмор и собе за изнајмљивање).

Пропорционално увећању броја регистрованих ноћења у 2018. години дошло је и до увећања износа прикупљене боравишне таксе, те је на конто тога ЈУ Туристичка организација Града Требиња за 2018. годину инкасирала 151.090,00 КМ.

Као и претходних година Требиње су групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а у 2018. години евидентиране су посјете 15.685 туриста из 90 различитих земаља свијета просторијама Туристичког информативног центра. Највећи број ових посјета забиљежили су туристи из Србије, Њемачке, Русије, Аустрије, Француске итд.

И евидентирани промет лица на граничним прелазима у близини Требиња (Клобук, Зупци и Иваница) је у порасту. За 2018. годину укупан евидентирани излаз износи 809.830 лица и већи је за око 14% у односу на укупан излаз 2017. године када је износио 708.811 лица, док укупaн евидентирани улаз за 2018. годину износи 890.101. лице и већи је за око 18% у односу на укупан улаз 2017. године када је износио 756.209 лица. (Извор: Гранична полиција БиХ).

Туристи су најчешће посјећивали и обилазили богато културно историјско наслијеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари Град – Кастел (са џамијама), Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Такође, вински подруми, али и ресторани и конобе са националном кухињом иза себе имају веома успјешну годину с обзиром на изузетну посјећеност својих објеката од стране туриста.

Велики број посјета забиљежен је у спортско – туристичком комплексу „Град сунца“, који је и ове године новим садржајима допринио обогаћивању и проширењу туристичке понуде, те укупном увећању броја посјета и ноћења евидентираним у Требињу.

Статистички подаци, али и директне теренске информације јасно указују да се у различитим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјеката или физичких лица који су регистровали своју дјелатност, те дали допринос увећању степена међусобне конкуренције, што је за посљедицу имало побољшање и унапређење нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње. У том погледу посебно се издваја активност којом је евидентирана дјелатност физичких лица који пружају услуге смјештаја у приватним објектима, чиме је Требиње добило око 200 регистрованих лежајева, а ова активност биће настављена и у 2019. години.

Прикупљени статистички показатељи говоре у прилог томе да се туристичка 2018. година може окарактерисати као изузетно добра. Област туризма у Требињу континуирано иде узлазном путањом са значајним процентима увећања обима туристичког прометачиме Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација која својим резултатима у великој мјери доприноси увећању укупног обима туристичког промета који биљежи у Републици Српској и БиХ.

ЈУ Туристичка организација Града Требиња ће и у текућој години реализацијом низа различитих активности на промоцији Требиња као занимљиве турстичке дестинације створити предуслове за додатно унапређење и развој туризма, како би се Требиње у годинама које су пред нама још боље позиционирало на глобалном туристичком тржишту и оправдао епитет првог проглашеног туристичког мјеста у Републици Српској.