Ј.У. Туристичка организација Града Требиња позива физичка лица која пружају услугу смјештаја у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање на подручју Града Требиња који још увијек нису извршили евиденцију своје дјелатности да у складу са одредбама Закона о боравишној такси и Закона о порезима и доприносима у што скоријем временском периоду исту изврше и на тај начин изађу из сиве зоне и уђу у регуларне токове пословања.

Лица заинтересована за отпочињање процеса регистрације пружаоца услуга смјештаја у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање могу се обратити у ЈУ Туристичка организација Града Требиња сваког радног дана од 07:00 до 15:00 у канцеларији на Марин двору (улица Преображенска бб.) и од 08:00 до 20:00 часова у Туристичком информативном центру поред баште Платани (улица Јована Дучића бб).
Такође, ЈУ Туристичка организација Града Требиња овим путем обавјештава да ће за сва незапослена физичка лица која евидентирају своју дјелатност као мјеру подршке обезбједити ваучер који ће бити искључиво намјењем опремању апартмана, кућа за одмор и соба за изнајмљивање, односно куповини опреме за хотелијерство.

 

Требиње, 27.03.2018. године

ЈУ Туристичка организација
Града Требиња