Масив Орјен

  • 29,2 km од центра
  • Како стићи: Аутом

Подручје масива Орјен припада медитеранско биогеографској регији, а обухвата око 18. 156 хектара, гдје се налази више хабитатних типова од европског значаја – јаме (које нису отворене за јавност), шуме, травњаци, планински пашњаци и ливаде. Ово подручје је идеално за опстанак значајних врста, као што су медвјед, вук, јаребица камењарка и атрактивна птица грабљивица – орао змијар. Иначе ово подручје је познато и по томе што је на њему присутна и тзв. “муника” (црногорична врста дрвета из породице “Пинацеае”) која расте само на просторима Балкана.

Подручје масива је препознато као најатрактивније за тзв. “активан одмор” – боравак у природи, hiking и планинарење, као и за спелеолошке активности (истраживање јама и пећина). Посљедњих година постоји иницијатива да се овај простор прогласи и националним парком.

WordPress Themes