У склопу активности везаних за припрему предстојеће туристичке сезоне Туристичка организација Града Требиња је израдила упутство проласка комплетне процедуре регистрације и категоризације приватних смјештајних јединица (апартмана, кућа за одмор и соба за изнајмљивање) коју власници истих требају проћи како би евидентирали своју дјелатност и изашли из сиве зоне пословања.

Упутство је израђено у сврху отклањања свих дилема, недоумица и нејасноћа око процедуре регистровања и категоризовања смјештајних објеката са циљем постизања већег степена информисаности свих заинтересованих актера и умањења броја физичких лица која тренутно изнајмљују смјештај у „сивој зони“ – ван законских оквира чиме обављају нелегалну дјелатност, што даље подлијеже санкционисању од стране надлежних инспекцијских органа, које ће у наредном периоду вршити доста интезивнију контролу пословања ове гране туристичке привреде.

Осим општих смјерница упутство садржи хронолошки преглед процедуре разврстан по фазама уз навођење установа, иституција, локација, контакта, фотографија и комплетне пратеће правне легислативе, али и пригодну видео презентацију, а исти се може пронаћи на почетној страни званичне интернет странице Туристичке организације Требињa.

На крају, са посебним задовољтсвом можемо констатовати да је Туристичка организација Града Требиња прва установа која је овако студиозно приступила теми која је актуелна на простору читаве Републике Српске и БиХ чиме се још једном потврђује да је Требиње лидерска локална заједница када је у питању област туризма.