Претходна 2023. година према свим параметрима остаће златним словима уписана у историји туризма Требиња као најбоља и најуспјешнија од када се мјери туристички промет.

Наиме, према подацима којима располаже наша установа током прошле године у нашем граду је евидентирано 201.076 регистрованих ноћења туриста, што представља увећање од 11,45 % у односу на до сада рекордну 2022. годину.

Број евидентираних ноћења домаћих туриста за 2023. годину износи 64.377 или око 32% укупно забиљежених ноћења, док број регистрованих ноћења иностраних туриста за 2023. годину износи 136.699 или око 68% укупно забиљежених ноћења за 2023. годину.

Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Србије са око 52%, Турске са око 19%, Црне Горе са око 6%, Грчке са око 4%, Кине са око 3% и Хрватске са око 2% забиљежених регистрованих иностраних ноћења.

Као и претходних година Требиње су групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а током 2023. године просторије Туристичког информативног центра посјетило је 22.347 туриста из 73 земље свијета. Највећи број ових посјета забиљежили су туристи из Србије, Црне Горе, Русије, Кине, Француске, Њемачке, итд.

Туристи су најчешће посјећивали и обилазили богато културно историјско насљеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари Град – Кастел (са џамијама), Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Такође, вински подруми, али и ресторани и конобе са националном кухињом иза себе имају веома успјешну годину с обзиром на изузетну посјећеност својих објеката од стране туриста.

Рекордан број посјета забиљежен је у спортско – туристичком комплексу „Град сунца“, који је и ове године кроз додатне садржаје различитих најмјена, те организациом низа атрактивних и веома посјећених манифестација и дешавања значајно допринио обогаћивању и проширењу туристичке понуде, те укупном увећању броја посјета и ноћења који је забиљежен у Требињу.

Статистички подаци, али и директне теренске информације јасно указују да се у различитим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјеката или физичких лица који су регистровали своју дјелатност, те дали допринос увећању степена међусобне конкуренције, што је за посљедицу имало побољшање и унапређење нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње.

Сви показатељи јасно и недвосмислено говоре у прилог томе да се туристичка 2023. година дефинитивно може окарактерисати као најбоља и науспјешнија до сада. Област туризма у Требињу континуирано иде узлазном путањом са значајним процентима увећања обима туристичког промета чиме Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација која својим резултатима у великој мјери доприноси увећању укупног обима туристичког промета који се биљежи у Републици Српској и БиХ.