У складу са напредком технологије и маркетиншких алата, актуелним стањем и кретањима на глобалном туристичком тржишту, те одлуком да се на истом заузмемо доминантније мјесто знатно интезивнијим појављивањем, промотивним активностима и оглашавањем настављамо пратити трендове савремених начина презентације туристичке понуде када је у питању online маркетинг и промоција путем друштвених мрежа.

Сходно наведеном, досадашњи назив домена интернет адресе www.trebinjeturizam.com преименовали смо у www.gotrebinje.com, а профиле на свим популарним платформама друштвених мрежа које користимо (Facebook, Instagram, Twitter i Youtube) објединили смо под један назив – Go Trebinje.

Свјесни потребе постојања што универзалнијих кључних ријечи које туристи користе у својим претрагама, а по угледу на велике туристичке центре (Дубровник, Будва, Београд, итд…) на овај начин Требиње као туристичка дестинација ће бити препознатљивија у оквирима интернет промоције.