Претходна 2022. година према свим параметрима остаће златним словима уписана у историји туризма Требиња као најбоља и најуспјешнија од када се мјери туристички промет.

Наиме, према подацима којима располаже ЈУ Туристичка организација Града Требиња током поменуте године у Требињу је евидентирано 180.418 регистрованих ноћења, што представља увећање од скоро читавих 80% у односу на до сада рекордну 2019. годину чиме је Требиње заузело лидерску позицију у Региону кад је у питању процентуално увећање обима туристичког промета.

Овај резултат додатно добија на значају узме ли се у обзир чињеница да су стручњаци ангажовани од стране Свјетске Туристичке организације (WTO) процијенили да ће тек 2023. бити година када би глобални туристички промет требао достићи онај из периода прије избијања „ковид“ кризе.

Број евидентираних ноћења домаћих туриста за 2022. годину износи 81.711 или око 45% укупно забиљежених ноћења, док број регистрованих ноћења иностраних туриста за 2022. годину износи 98.718 или око 55% укупно забиљежених ноћења за 2022. годину.

Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Србије са око 55%, Турске са око 10%, Црне Горе са око 9%, Грчке са око 5%, Хрватске са око 3% и Малезије са око 2% укупно забиљежених регистрованих иностраних ноћења.

Тренд увећања броја регистрованих лежајева настављен је и током 2022. године, тако да Требиње у 2023. годину улази са преко 3.100 регистрованих смјештајних јединица у 16 хотела, 2 мотела, 2 хостела, 4 виле, 3 преноћишта, једном кампу, Ђачком дому и преко 140 регистрованих смјештајних објеката у приватном власништву (апартмани, куће за одмор и собе за изнајмљивање).

Током 2022. године дошло је и до увећања износа прикупљене боравишне таксе (не у потпуности пропорционално увећању броја ноћења), те је на конто тога ЈУ Туристичка организација Града Требиња за 2022. годину инкасирала укупно 318.500,00 КМ, што је за око 30% више у односу на 2019. годину.

Као и претходних година Требиње су групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а током 2022. године просторије Туристичког информативног центра посјетило је 26.258 туриста из 71 земље свијета. Највећи број ових посјета забиљежили су туристи из Србије, Црне Горе, Француске, Њемачке, Шведске, итд.

Туристи су најчешће посјећивали и обилазили богато културно историјско насљеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари Град – Кастел (са џамијама), Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Такође, вински подруми, али и ресторани и конобе са националном кухињом иза себе имају веома успјешну годину с обзиром на изузетну посјећеност својих објеката од стране туриста.

Рекордан број посјета забиљежен је у спортско – туристичком комплеку „Град сунца“, који је и ове године отварањем нових садржаја различитих најмјена, те организациом низа атрактивних и веома посјећених манифестација и дешавања значајно допринио обогаћивању и проширењу туристичке понуде, те укупном увећању броја посјета и ноћења који је забиљежен у Требињу.

Статистички подаци, али и директне теренске информације јасно указују да се у различитим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјеката или физичких лица који су регистровали своју дјелатност, те дали допринос увећању степена међусобне конкуренције, што је за посљедицу имало побољшање и унапређење нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње.

Прикупљени статистички показатељи говоре у прилог томе да се туристичка 2022. година дефинитивно може окарактерисати као најбоља и науспјешнија до сада. Област туризма у Требињу континуирано иде узлазном путањом са значајним процентима увећања обима туристичког промета чиме Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација која својим резултатима у великој мјери доприноси увећању укупног обима туристичког промета који се биљежи у Републици Српској и БиХ.

ЈУ Туристичка организација Града Требиња ће и у текућој години реализацијом низа пројеката и различитих активности на промоцији Требиња као турстичке дестинације створити предуслове за додатно унапређење и развој туризма, како би Требиње у годинама које су пред нама одржало фантастичан имиџ који се гради интезивно и континуирано и још се боље позиционирало на глобалном туристичком тржишту.