Masiv Orjen

  • 29,2 km od centra Trebinja
  • Kako stići: Autom

Područje masiva Orjen pripada mediteransko biogeografskoj regiji, a obuhvata oko 18. 156 hektara, gdje se nalazi više habitatnih tipova od evropskog značaja – jame (koje nisu otvorene za javnost), šume, travnjaci, planinski pašnjaci i livade. Ovo područje je idealno za opstanak značajnih vrsta, kao što su medvjed, vuk, jarebica kamenjarka i atraktivna ptica grabljivica – orao zmijar. Inače ovo područje je poznato i po tome što je na njemu prisutna i tzv. “munika” (crnogorična vrsta drveta iz porodice “Pinaceae”) koja raste samo na prostorima Balkana.

Područje masiva je prepoznato kao najatraktivnije za tzv. “aktivan odmor” – boravak u prirodi, hiking i planinarenje, kao i za speleološke aktivnosti (istraživanje jama i pećina). Posljednjih godina postoji inicijativa da se ovaj prostor proglasi i nacionalnim parkom.

WordPress Themes