Informacije PTT: 1185

Civilna zaštita: 121
Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Pomoć na putu: 1285
Grad Trebinje: +387 59 273 480
Centar za informisanje i obrazovanje: +387 59 260 348
Muzej Hercegovine: +387 59 271 060
Kulturni centar Trebinje: +387 70 311 555

Služba za poslove sa strancima: +387 59 245 051