Čovječija ribica

  • U centru Trebinja
  • Kako stići: Pješke

Čovječija ribica je jedini vodozemac u Evropi koji živi u pećinama. Repati vodozemac iz porodice “proteidae” je dinarski endemit koji živi u podzemnim jezerima i mirnijim dijelovima podzemnih potoka i rječica dinarskog krša isključivo od sjevera Italije, Istre i primorske Slovenije preko Dalmacije i BiH.

Na 46 podzemnih lokacija na teritoriji Trebinja se može pronaći “bijela čovječija ribica”. Trebinje posjeduje prvi i jedini opservatorijum za posmatranje čovječije ribice u svijetu. Opservatorijum se nalazi na lokalitetu pećine Vruljak u naselju Gorica. Uloga opservatorijuma je izučavanje i zaštita ove endemske vrste kao i popularizacija iste u turističke svrhe.

Radno vrijeme

Radni dani
9:00-18:00

Vikend
10:00-16:00

WordPress Themes