Sultan Ahmedova – Careva džamija

  • U centru Trebinja
  • 800 m od stanice
  • Kako stići: Pješke

Ovu džamiju je podigao Osman-paša Resulbegović u ime sultana Ahmeda III, zbog čega nosi još i naziv Careva džamija. Smještena je u Starom gradu blizu desne obale rijeke Trebišnjice.

Prema dokumentima istorijske arhive u Dubrovniku, sagrađena je 1719. godine, a gradili su je dubrovački majstori od tesanog kamena i pokrivena je četverostrešnjim krovom pod crijepom.

WordPress Themes