Hercegovačka Gračanica

  • 2,6 km od centra Trebinja
  • 3,0 km od stanice
  • Kako stići: Pješke
Crkvina bb, 89101, Trebinje
+387 59 261-362

Turistički kompleks Hercegovačka Gračanica je najposjećenija lokacija sakralnog karaktera u istočnoj Hercegovini.

Hercegovačka Gračanica je izgrađena kao ispunjenje želje čuvenog srpskog pjesnika Jovana Dučića izražene u njegovom testamentu. Želio je da bude sahranjen na jednom od brda koja okružuju Trebinje u crkvi nalik “onoj na Kosovu”, misleći na Kosovsku Gračanicu, najpoznatiju zadužbinu kralja Milutina iz 1321. godine.

Jovan Dučić je umro 1943. godine, 7. aprila na praznik Blagovijesti. Upravo na taj isti dan 1999. godine na brdu Crkvina je postavljen i osveštan kamen temeljac za izgradnju Hercegovačke Gračanice (na lokaciji gdje je prema nekim navodima postojala Crkva Svetog Arhanđela Mihaila, zadužbine kralja Milutina). Cijeli kompleks Hercegovačke Gračanice je završen naredne, 2000. godine. Na praznik Blagovijesti (47 godina nakon smrti pjesnika), 2000. godine, Dučićevi zemni ostaci su preneseni u Hercegovačku Gračanicu.

Hercegovačka Gračanica nije identična onoj na Kosovu. Naime, manja je za jedan nivo, a i unutrašnjost ima određene razlike. Crkva je izgrađena u vizantijskom stilu i živopisana je tzv. “secco” tehnikom (suva tehnika oslikavanja) pod snažnim uticajem poznatog grčkog ikonopisca Stamatisa Sklirisa.

Unutar crkve se nalazi 16 stubova od kojih je 15 četvrtastog presjeka, dok je jedan zaobljen i ima poseban značaj i simboliku. U njegovom podnožju se nalazi kamen donesen iz Kosovske Gračanice koji ima simboliku “kamena sa ognjišta” kojim se prenosi duh “starog doma” u “novi dom”.

Pod Herecgovačke Gračanice je mozaik replika iz Prizrenskog manastira Svetih Arhanđela (Metohija), zadužbine cara Dušana i takođe ima snažnu simboliku. Na samom ulazu u crkvu je predstavljena “aždaja” koja personifikuje đavola tako da posjetioci ulaskom u crkvu gaze na “nečastivog” i tako ga se odriču.

Ikonostas je vjerna kopija ikonostasa iz manastira Hilandar na Svetoj Gori. Rađen je pri manastiru Tvrdoš.

Sa desne strane crkve se nalazi pjesnikov grob sa skromnim natpisom “Jovan Dučić – pesnik”, ispisanog po njegovoj želji.

U sklopu kompleksa se pored crkve nalaze i zvonik, vladičanski dvor, amfiteatar, suvenirnica i ljetni restoran “Dučićev pogled”.

Gračanica je vremenom postala i omiljeno mjesto parova za sklapanje braka. U samoj crkvi jedan od najupečatljivijih motiva je “Svadba u Kani Galilejskoj”.

 

 

 

 

Radno vrijeme

Radni dani
07:00-20:00

Vikend
07:00-20:00

WordPress Themes