Petro-Pavlov manastir

  • 7,7 km od centra Trebinja
  • 7 km od stanice
  • Kako stići: Autom

Prostor oko današnjeg manastira Sv. Apostola Petra i Pavla, zajedno sa nekropolom stećaka je područje koje je od marta 2003. godine proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Smješten je na 7 km jugoistočno od Trebinja u Petrovom polju. Obuhvata ostatke crkve Sv. Petra (IV vijek), koji se nalaze ispod današnje crkve, sagrađene 1906. godine i ostatke crkve Sv. Pavla (V vijek), obnovljene 2007. godine.

Današnja crkva Sv. Petra je tipična za ovo podneblje, jednostavne osnove i skromnih dimenzija, sa apsidom prekrivenim kamenim pločama, kao i popločanom unutrašnjošću i drvenim ikonostasom.

Crkva Sv. Pavla se nalazi neposredno uz crkvu Sv. Petra, sa njene južne strane. Prema dostupnoj arhivskoj građi i arheološkim nalazima smatra se da je ova crkva služila kao saborni hram u kome su obavljana bogosluženja, dok je trikonhos sa krstionicom (otkriven 2001. godine) posvećen Apostolu Pavlu služio za krštenja i sahranjivanje vjernika.

Pavlova pećina

Pavlova pećina se nalazi u brdu iznad Petro-Pavlovog manastira. Prema drevnom predanju, u ovoj pećini, stanovnike ondašnje Hercegovine je krstio Sveti Pavle.

Istorijske činjenice su neosporne: Sv.Tit, učenik Sv. Pavla, krstio je narod po ondašnjoj Dalmaciji i Liburniji. Put SCODRA – SALONA koji je prve hrišćane odveo u Rim, prolazio je preko područja današnje Hercegovine, a jedan njegov ogranak vodio je ravnicom ispod same Pavlove pećine. Prema Sv. Epifaniju, u ove krajeve Sv. Pavle je došao 57. godine, a Sv. Luka 58. godine. Arheolozi su tragove prvih hrišćanskih zajednica otkrili u blizini Pavlove pećine – u mjestu Paniku, u okviru antičkog urbanog kompleksa u kojem je , u kompoziciji podnog mozaika, prikazan Orfej koji na desnoj ruci ima tri znaka krsta.

Prema predanju, voda iz Pavlove pećine pomaže nerotkinjama i djevojkama koje su “zakasnile” sa udajom.

 

WordPress Themes