Stari grad Mičevac

  • 5,6 km od centra Trebinja
  • 6,0 km od stanice
  • Kako stići: Autom

Ostaci čuvenog srednjevjekovnog grada Mičevac nalaze se na desnoj obali Trebišnjice u neposrednoj blizini naselja Perovića most. Po predanju grad je podigao vojvoda Mičeta po kojem je i dobio ime.

Mičevac se sastoji od tvrđave i predgrađa. Tvrđava je bila smještena na manjem uzvišenju i kao takva je dominirala širim područjem, a ispod nje nalazilo se predgrađe Mičevac.

Prema Lukariju, dubrovačkom hroničaru, Mičevac se prvi put pominje 1042. godine. Grad je imao izuzetno važan strateški položaj, jer je štitio komunikaciju koja je povezivala Dubrovnik i šire zaleđe. U Mičevcu se 1445. i 1451. godine pominje i postojanje carine što dodatno upućuje i na ekonomski i trgovački značaj grada.

Grad Mičevac se nalazi na listi nacionalnih spomenika BiH.

WordPress Themes