Rimski most Vučija

  • 21,6 km od centra Trebinja
  • Kako stići: Autom

Most Vučija se nalazi na rijeci Sušici, na lokaciji nekadašnjeg rimskog puta koji je vodio od Dubrovnika za Crnu Goru. Smatra se da je sagrađen u XIII vijeku kada i obližnje Vrmske kule.

Nalazi se između dvije stijene i spaja dva strma dijela rijeke. Građen je od tesanog kamena, a gornji lukovi su od sige. Nasvođenje od sige je sastavljeno polukružnim lukovima, što daje vrlo lijep utisak i uklapa ga u okolni prirodni ambijent.

WordPress Themes