U skladu sa napredkom tehnologije i marketinških alata, aktuelnim stanjem i kretanjima na globalnom turističkom tržištu, te odlukom da se na istom zauzmemo dominantnije mjesto znatno intezivnijim pojavljivanjem, promotivnim aktivnostima i oglašavanjem nastavljamo pratiti trendove savremenih načina prezentacije turističke ponude kada je u pitanju online marketing i promocija putem društvenih mreža.

Shodno navedenom, dosadašnji naziv domena internet adrese www.trebinjeturizam.com preimenovali smo u www.gotrebinje.com, a profile na svim popularnim platformama društvenih mreža koje koristimo (Facebook, Instagram, Twitter i Youtube) objedinili smo pod jedan naziv – Go Trebinje.

Svjesni potrebe postojanja što univerzalnijih ključnih riječi koje turisti koriste u svojim pretragama, a po ugledu na velike turističke centre (Dubrovnik, Budva, Beograd, itd…)
na ovaj način Trebinje kao turistička destinacija će biti prepoznatljivija u okvirima internet promocije.