Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja u 2020.-oj godini u Trebinju je evidentirano 41.799 registrovanih noćenja, što predstavlja oko 42% zabilježenog broja noćenja u 2019.-oj godini kada je evidentirano 101.227 noćenja, što je zadovoljavajući rezultat uzevši u obzir uslove u kojima se turistička industrija našla uslijed pandemije COVID-19.

Takođe, ukoliko se sagledaju parametri koje je objavila Svjetska turistička organizacija (WTO), a prema kojima se dostizanje 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa smatra usjpešnom turističkom godinom možemo reći da je Trebinje adekvatno odgovorilo poslovnim izazovima koje je pred turističke radnike početkom godine postavila pandemija COVID-19.

Prema strukturi domaći turisti zabilježili su oko 65%, dok su inostrani turisti zabilježili oko 35% ukupnih noćenja za 2020. godinu. Ubjedljivo najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Srbije (oko 65%), a njih slijede turisti iz Crne Gore (oko 13%), Turske (oko 7%), Hrvatske (oko 3%), te Grčke i Kine (oko 1%).

 

Za razliku od prethodnih godina kada su Trebinje grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta tokom 2020. godine uslijed pandemije COVID-19 broj i struktura posjeta značajno se izmjenila. Prostorije Turističkog informativnog centra, pored domaćih, najviše su posjećivali i za informacije se raspitivali turisti iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Međutim, interesovanja i afiniteti turista za turističku ponudu Trebinja nisu se mnogo mijenjali. Tokom 2020. godine najčešće su posjećivani i obilaženi: bogato kulturno istorijsko nasljeđe iz različitih istorijskih perioda: manastiri, crkve, spomenici, Stari Grad – Kastel (sa džamijama), Muzej Hercegovine, te Perovića (Arslanagića) most. Veoma atraktivni za turiste bila su prirodna i vještačka kupališta i bezeni (Grad sunca, Olimpijski bazen, bazen u Bregovima, kupalište Jazina itd.). Takođe, tokom jula i avgusta veliki broj posjeta zabilježili su vinski podrumi, restorani i konobe sa nacionalnom kuhinjom, kao i ugostiteljski objekti.

 

 

Posebno dobru turističku godinu iza sebe ima Sportsko-turistički kompleks „Grad sunca“ koji je tokom ljetnje turističke sezone zabilježio veliki broj posjeta turista i bio pravi „turistički hit“ Regiona, te u velikoj mjeri uticao na sveukupne turističke rezultate koje je zabilježilo Trebinje.
Prikupljene terenske informacije ukazuju na zavidan nivo kvaliteta pruženih usluga i visok stepen zadovoljstva turista destinacijom. Uzrok toga je sve veći broj fizičkih i pravnih lica direktno ili indirektno involviranih u turistički promet čime se doprinijelo uvećanju međusobne konkurencije, što je potom za posljedicu i imalo poboljšanje i unapređenje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima.

Prikupljeni statistički pokazatelji govore u prilog tome da se turistička 2020. godina u Trebinju može okarakterisati kao uspješna, posebno uzme li се u obzir da je u pitanju globalno najteža godina u modernoj turističkoj eri otkada se turistički promet i rezultati u turizmu mjere na aktuelnim principima. Turizam je oblast koja je naviše pogođena pandemijom COVID-19, a turistički radnici u Trebinju su se na novonastalu situaciju adekvatno adaptirali i uz poštovanje svih epidemioloških mjera brzo reagovali i prilagodili što pokazuje izuzetna posjećenost tokom jula, avgusta i septembra mjeseca kada je Trebinje bila jedna od najposjećenijih turističkih destinacija Regiona, čime se spasio dio turističke sezone.