Prateći svjetske trendove u turizmu, Turistička organizacija grada Trebinja odlučila se za veliki iskorak u svom poslovanju. Zajedno sa svojim partnerom marketinškom agencijom „Konteent Media“ izvršili smo izmjenu vizuelnog identiteta Turističke organizacije Trebinja.

Promjena vizuelnog identiteta odnosi se na redizajn administrativnog logotipa, knjige grafičkih standarda, zvaničnog hashtag-a, te redizajn svih promotivnih materijala kao i modernizacija zvanične web stranice Тurističke organizacije. S obzirom na sve veći značaj i uticaj digitalnih medija, pogotovo društvenih mreža, te načina na koji utiču na turiste pri izboru željene destinacije odlučili smo da u narednom periodu u potpunosti modernizujemo i naše kanale digitalne komunikacije.

Smatramo da je ova saradnja kao i realizacija projekta izmjene vizuelnog identiteta od velikog značaja za grad Trebinje i njegovu turističku ponudu. Time nastavljamo kontinuirani proces unaprijeđenja i poslovanja Turističke organizacije Trebinja. Na turističkoj mapi ovo će dodatno pozicionirati Trebinje kao atraktivnu, modernu i poželjnu destinaciju za odmor.
Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa marketinškom agencijom „Konteent Media“ koja je modernističkim pristupom prikazala tradicionalna obilježja grada. Ubjeđeni smo da će nova dizajnerska rješenja podići turističku ponudu Trebinja na viši nivo, te da će Trebinje biti prvi izbor ne samo građana Republike Srpske već i onih iz regionalnih i svjetskih metropola.