Према подацима којима располаже ЈУ Туристичка организација Града Требиња у 2016. години у Требињу је забиљежено 52.757 регистрованих ноћења, што представља повећање за 18% у односу на 2015. годину чиме је настављено континуирано увећање обима туристичког промета који се послиједњих година биљежи у Требињу.

Број регистрованих ноћења домаћих туриста за 2016. годину износи 17.564 или 33% укупно забиљежених ноћења, док број регистрованих ноћења иностраних туриста за 2016. годину износи 35.193 или 67% укупно забиљежених ноћења за 2016. годину.

Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Турске са 40%, Србије са 17%, Јужне Кореје са 8%, Грчке са 5%, Црне Горе са 4%, и Велике Бртитаније са 2% укупно забиљежених иностраних ноћења.

Укупна искориштеност смјештајних капацитета у 2016. години према прикупљеним подацима износи 11%, а Требиње закључно са 2016. годином располаже са 1.302 смјештајне јединице у 7 хотела, 5 мотела, 2 хостела, 2 виле, једном преноћишту и неколико приватних смјештајних објеката.

Пропорционално увећању броја регистрованих ноћења у 2016. години дошло је и до увећања износа прикупљене боравишне таксе, те је на конто тога ЈУ Туристичка организација Града Требиња за 2016. годину инкасирала 84.470,35 КМ.

Требиње су као и предходних година групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а у 2016. години евидентиране су посјете туриста из 71 различите земље свијета који су најчешће посјећивали и обилазили богато културно историјско наслијеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари Град – Кастел (са џамијама), Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Велики број посјета забиљежен је у требињским подрумима вина, као и ресторанима и конобама са националном кухињом.

Такође, подаци показују да се у готово свим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјеката или физичких лица који су допринијели повећању међусобне конкуренције, које је за посљедицу имало побољшање нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње.

На основу изнешених података, може се закључити да је туристичка 2016. година била више него добра, да се туризам у Требињу рапидно развија, те да Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација која својим резултатима у великој мјери доприноси побољшању укупног ентитетског и републичког обима туристичког промета.

Туристичка организација Града Требиња ће и у 2017. години наставити са спровођењем активности везаних за промоцију Требиња као занимљиве турстичке дестинације, али и унапређење и развој туризма, како би се Требиње у годинама које су пред нама још боље позиционирало на туристичком тржишту.