Ocjenjivanjem kvaliteta koje se tradicionalno izvodi u okviru Novosadskog sajma turizma, a koje je sprovela stručna komisija ovog sajma tokom mjeseca septembra odlučeno je da Turističkoj organizaciji Grada Trebinja pripadne novo značajno priznanje iz oblasti turizma i to „Velika Zlatna medalja za zvanični katalog turističke ponude Trebinja“.

Stručni žiri je u okviru terenskog obilaska tržišta Bosne i Hercegovine posjetio Trebinje nakon čega je donesena odluka da se katalog turističke ponude Trebinja nagradi ovim prestižnim i značajnim strukovnim turističkim priznanjem.

Još jedno u nizu nagrada i priznanja za trebinjski turizam samo je potvrda kvaliteta rada i sprovođenja aktivnosti na promociji našeg grada kao turističke destinacije, čime se daju realne ambicije da Trebinje u budućnosti može pretendovati na još veći broj turista.