Turistička organizacija Grada Trebinja je početkom juna mjeseca 2016. godine izdala novi, znatno osvježen, kompletiran i dopunjen turistički katalog Trebinja, turističku publikaciju koja predstavlja jedno od osnovnih sredstava promocije bogate turističke ponude Trebinja, koji je iz štampe izašao u tiražu od 5.000 komada, a biće doštampavan prema potrebama, dok će ga zainteresovani turisti moći besplatno preuzeti u prostorijama Turističkog informativnog centra u Trebinju.

Katalaog obuhvata mnoštvo informacija koje mogu interesovati svakog turistu koji želi posjetiti Trebinje, a tiču se osnovnih podataka o gradu (geografski položaj, klimatski uslovi, istorijski razvoj…), zatim o bogatom kulturno-istoriskom naslijeđu iz različitih istorijskih epoha,  različitim segmetima turističke ponude Trebinja i njihovim nosiocima (vjerski, vinski, avanturistički, izletnički, sportski turizam…), kulturnim i sportskim manifestacijama, gastronomiji (tradicionalna, autohtona hercegovačka kuhinja, med i ljekovito bilje…), turističkim agencijama, smještajnim kapacitetima i dr.
Katalog nosi sva obilježja i specifičnosti Trebinja i Hercegovine, njime dominiraju atraktivne i privlačne fotografije prepoznatljivih motiva najposjećenijih turističkih lokacija i destinacija,  modernog je dizajna, umjetnički skladno oblikovan i izrađen u formatu dimenzija 22,5×22,5 cm i dvojezičnoj verziji (srpski i engleski).

Izradom novog kataloga Trebinja pred sami početak udarne turističke sezone u našem gradu realizovana je još jedna aktivnost koja ima za cilj bolju promociju bogate turističke ponude, čime se spremno dočekuju svi domaći i strani turisti koji će u ovoj godini posjetiti Trebinje, jer je katalog, na osnovu iskustva u prethodnim godinama, kao jedno od osnovnih sredstava promocije turističke ponude bio veoma tražen u okviru gotovo svih predstavljanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i turističkim berzama, dešavanima, konferencijama, festivalima i turističkim manifestacijama.