Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja u 2017. godini u Trebinju je zabilježeno 69.147 registrovanih noćenja, što predstavlja uvećanje za 31% u odnosu na 2016. godinu čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se posljednjih godina bilježi u Trebinju.

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za 2017. godinu iznosi 20.090 ili 29% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2017. godinu iznosi 49.057 ili 71% ukupno zabilježenih noćenja za 2017. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Turske sa 34%, Srbije sa 14%, Grčke sa 11%, Južne Koreje sa 7%, Crne Gore sa 3%, i Malezije sa 2% ukupno zabilježenih inostranih noćenja.

Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta u 2017. godini prema prikupljenim podacima iznosi samo 13,70 %, a Trebinje zaključno sa 2017. godinom raspolaže sa 1.485 registrovanih smještajnih jedinica u 12 hotela, 3 motela, 2 hostela, 2 vile, 3 prenoćišta, jednom kampu, ostalim vrstama smještajnih kapaciteta i nekoliko privatnih smještajnih objekata.

Proporcionalno uvećanju broja registrovanih noćenja u 2017. godini došlo je i do uvećanja iznosa prikupljene boravišne takse, te je na konto toga JU Turistička organizacija Grada Trebinja za 2017. godinu inkasirala 108.043,00 KM.

Kao i prethodnih godina Trebinje su grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a u 2017. godini evidentirane su posjete 11.123 turista iz 74 različite zemlje svijeta prostorijama Turističkog informativnog centra. Najveći broj ovih posjeta zabilježili su turisti iz Rusije, Srbije, Austrije, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Poljske…

Turisti su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko nasljeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari Grad – Kastel (sa džamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most. Takođe, trebinjski podrumi vina, ali i restorani i konobe sa nacionalnom kuhinjom iza sebe imaju veoma uspješnu godinu s obzirom na izuzetnu posjećenost svojih objekata od strane turista.

Veliki broj posjeta zabilježen je u novoizgrađenom turističkom kompleksu „GRAD SUNCA“, koji je u ogromnoj mjeri doprinio obogaćivanju turističke ponude i ukupnom uvećanju broja posjeta i noćenja evidentiranim u Trebinju

Statistički podaci jasno ukazuju da se u gotovo svim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjekata ili fizičkih lica koji su doprinijeli uvećanju stepena međusobne konkurencije, koje je za posljedicu imalo poboljšanje i unapređenje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje.

Na osnovu iznešenih podataka, može se zaključiti da je turistička 2017. godina bila izuzetno dobra, da se turizam u Trebinju kontinuirano kreće uzlaznom putanjom, te da Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi poboljšanju ukupnog entitetskog i republičkog obima turističkog prometa.

JU Turistička organizacija Grada Trebinja će i u 2018. godini nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti vezanih za promociju Trebinja kao zanimljive turstičke destinacije, ali i unapređenje i razvoj turizma, kako bi se Trebinje u godinama koje su pred nama još bolje pozicioniralo na turističkom tržištu.