Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja u 2016. godini u Trebinju je zabilježeno 52.757 registrovanih noćenja, što predstavlja povećanje za 18% u odnosu na 2015. godinu čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se poslijednjih godina bilježi u Trebinju.

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za 2016. godinu iznosi 17.564 ili 33% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2016. godinu iznosi 35.193 ili 67% ukupno zabilježenih noćenja za 2016. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Turske sa 40%, Srbije sa 17%, Južne Koreje sa 8%, Grčke sa 5%, Crne Gore sa 4%, i Velike Brtitanije sa 2% ukupno zabilježenih inostranih noćenja.

Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta u 2016. godini prema prikupljenim podacima iznosi 11%, a Trebinje zaključno sa 2016. godinom raspolaže sa 1.302 smještajne jedinice u 7 hotela, 5 motela, 2 hostela, 2 vile, jednom prenoćištu i nekoliko privatnih smještajnih objekata.

Proporcionalno uvećanju broja registrovanih noćenja u 2016. godini došlo je i do uvećanja iznosa prikupljene boravišne takse, te je na konto toga JU Turistička organizacija Grada Trebinja za 2016. godinu inkasirala 84.470,35 KM.

Trebinje su kao i predhodnih godina grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a u 2016. godini evidentirane su posjete turista iz 71 različite zemlje svijeta koji su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko naslijeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari Grad – Kastel (sa dzamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most. Veliki broj posjeta zabilježen je u trebinjskim podrumima vina, kao i restoranima i konobama sa nacionalnom kuhinjom.

Takođe, podaci pokazuju da se u gotovo svim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjekata ili fizičkih lica koji su doprinijeli povećanju međusobne konkurencije, koje je za posljedicu imalo poboljšanje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje.

Na osnovu iznešenih podataka, može se zaključiti da je turistička 2016. godina bila više nego dobra, da se turizam u Trebinju rapidno razvija, te da Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi poboljšanju ukupnog entitetskog i republičkog obima turističkog prometa.

Turistička organizacija Grada Trebinja će i u 2017. godini nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti vezanih za promociju Trebinja kao zanimljive turstičke destinacije, ali i unapređenje i razvoj turizma, kako bi se Trebinje u godinama koje su pred nama još bolje pozicioniralo na turističkom tržištu.