Direktori turističkih organizacija Trebinja i Beograda, Dragan Mandić i Miodrag Popović u utorak 01.11.2016. godine u trebinjskom hotelu “Nar” svečano su potpisali “Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji” između turističkih organizacija Trebinja i Beograda.
Saradnja koja je započela početkom tekuće godine ovim putem je ozvaničena i formalizovana sa, kako su naveli akteri ovog događaja, tendencijom jačanja i proširenja u brojnim oblastima, a primarno u funkcionisanju turističkih organizacija, lokalne samouprave i cjelokupne turističke privrede ova dva grada.
Delegaciju predstavnika Turističke organizacije Beograd činili su, pored već pomenutog direktora g-dina Miograda Popovića, i zamjenik direktora TO Beograd g-din Slobodan Unković i Predsjednica Upravnog odbora TO Beograd g-đa Magdalena Đošević.
Nakon uvodnog obraćanja predstavnika domaćina izneseno je da su kroz predhodno obavljenje aktivnosti predstavnici turističkih organizacija došli do zaključka i usaglasili se da postoji mogućnost, potreba i zajednički interes za uspostavljanje konkretnijih vidova saradnje turističkih subjekata Trebinja i Beograda, iz čega i proistekao ideja za potpisivanje “Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji”.
Kako je istakao direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović ova organizacija je u punom jeku promocije Beograda kao destinacije na prekookeanskim tržištima, gdje je izdvojio SAD, Kinu i Iran, a brojni kontakti i saradnja koju trenutno aktuelizuju ima za cilj da nametne ulogu glavnog grada Srbije kao lidera turizma u regionu sa bogatim disperzivnim turističkim mogućnostima, gdje bi i Trebinje moglo da traži svoju razvojnu turističku priliku.
Kako je dalje navedeno sam “Protokol” ima nekoliko ciljeva za obje strane potpisnice, a njime je predviđeno uvezivanje nosioca turističkih ponuda Trebinja i Beograda, zajednička medijska i marentinška predstavljanja i nastupi, promocija i propaganda Trebinja i Beograda kao turističkih destinacija, proširenje turističke ponude, regionalno uvezivanje i stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda, razmjena znanja i iskustava iz oblasti turizma, sporta, kulture i svih grana direktno ili indirektno uvezanih sa turizmom, stvaranje dobrog poslovnog i turističkog ambijenta kako bi turistički subjekti, ali i sami turisti izvukli sopstvene benefite itd.
Sve konkretne aktivnosti, kako je navedeno, biće realizovanje kroz zajedničke sastanke predstavnika turističkih organizacija, koji se takođe prema “Protokolu” planiraju održavati nekoliko puta godišnje.
Na samom kraju prisutni su konstatovali da su Trebinje i Beograd od davnina istorijski povezani prijateljskim, rodbinskim i poslovnim vezama, te zaključili da će potpisani “Protokol” zasigurno biti dobar temelj za buduću realizaciju brojnih, obostrano interesantnih aktivnosti.
Za ovu priliku domaćini su pripremili prigodnu zakusku i koktel.