J.U. Turistička organizacija Grada Trebinja raspisala je Konkurs za izbor suvenira Trebinja koji je zaključen 22. maja tekuće godine, te s tim u vezi obavještavamo javnost da je u okviru trajanja Konkursa pristiglo 23 idejna rješenja od kojih, prema jednoglasnom mišljenju Komisije za izbor suvenira, imenovanoj od strane direktora J.U. Turistička organizacija Grada Trebinja, nijedno rješenje nije u potpunosti prihvatljivo da bi nosilo epitet zvaničnog suvenira našeg Grada.
Tokom zasjedanja Komisije za izbor suvenira, donesen je i zaključak, koji pored predhodno navednog dijela predviđa organizaciju Izložbe idejnih rješenja pristiglih u okviru Konkursa za izbor suvenira Trebinja, čiji je cilj da pored promocije samih učesnika Konkursa, kako bi se njihov trud nagradio, takođe, upoznavanje širokog auditorijuma sa pristiglim prijedlozima.
Na osnovu gore pomenutog zaključka želimo da informišemo autore pristiglih rješenja i ostale zainteresovane da će Izložba idejnih rješenja pristiglih u okviru Konkursa za izbor suvenira Trebinja biti održana u petak, 16.06.2017. godine sa početkom u 20:00 časova u Muzeju Hercegovine i to u sklopu manifestacije Druga međunarodna umjetnička kolonija „KOLO“ 2017., gdje će pored spomenute izložbe biti održane modna revija udruženja žena „Vasila“ i koncert GKUD-a ALAT „Swisslion“ Trebinje.
Trebinje, 13.06.2017. godine
J. U. Turistička organizacija Grada Trebinja