Povodom tradicionalne i jubilarne 10-te akcije “Ljepša Srpska – za ljepše Trebinje”, 11.06.2010 učesnicima dodijeljene diplome i nagrade

U novootvorenim prostorijama Turističko – informativnog centra u centru grada pored platana u petak 11.06.2011 dodijeljene su nagrade i diplome učesnicima akcije “Ljepša Srpska – za ljepše Trebinje”, koja se već tradicionalno 10-tu godinu za redom održava u organizaciji Turističke organizacije opštine Trebinje, AD “Komunalno” Trebinje i Opštine Trebinje, s tim što se za razliku od predhodnih godina kao organizator uključio i UNDP BiH  koji je dodjelio nagrade za najuređenija dvorišta. Ove godine je u akciji učestvovalo 27 kandidata, koji su kao i predhodnih godina bili podijeljeni u tri kategorijei to: najljepše uređeni balkon, najljepše uređeno dvorište i najljepše uređeni kultivisani gradski prostor.

Komisija je ove godine radila u sastavu: Tatjana Bulajić – predsjednik, Milka Janković I Persa Aleksić kao članovi, s tim što su za kategoriju najljepše dvorište komisiju činili predstavnici UNDP BiH: Duraković Amela, Balović Zijad i Pandurević Aleksandar.

Turistička organizacija je i ove godine dodijelila specijalnu nagradu u iznosu od 200 KM koja je otišla u ruke O.Š. “Vuk Karadžić”. Prema riječima direktorice Turističke organizacije Tatjane Bulajić izbor je pao na O.Š. “Vuk Karadžić” iz vaspitnih razloga, jer svaki đak koji je išao ili ide u ovu školu zna šta je čuvanje životne sredine, u higijenskom estetskom i zdravstvenom smislu, te da će u budućnosti gdje god budu boravili raditi sa svojom okolinom isto ili slično, opominjati će i podsticati svoje prijatelje da i oni čuvaju i  podižu zelenilo.

U kategoriji za naljepši balkon nagrađeni su sledeći učesnici:

–          Prvo mjesto i nagrada od 200 KM pripalo je Turanjanin Jelisavki,

–          Drugo mjesto i nagrada od 150 KM pripalo je Jerković Dragani,

–          Treće mjesto i nagrada od 100 KM pripalo je Mandeganji Sonji.

U kategoriji  za najljepše uređeno dvorište za koju je sredstva obezbjedila UNDP BiH nagrađeni su sledeći učesnici:

–          Prvo mjesto i nagrada od 500 KM pripalo je stambenoj zgradi u ulici Ruska br. 1,

–          Drugo mjesto i nagrada od 300 KM pripalo je Tanasijević Dušku,

–          Treće mjesto i nagrada od 200 KM pripalo je Mileusnić Draganu.

U kategoriji za najljepše uređeni kultivisani gradski prostor nagrađeni su sledeći učesnici:

–          Prvo mjesto i nagrada od 200 KM koju je dodijelilo AD “Komunalno” Trebinje pripalo je  stambenoj zgradi u ulici Svetosavska br. 25,

–          Drugo mjesto i nagrada od 150 KM pripalo je stambenoj zgradi porodice Draganić,

–          Treće mjesto i nagrada od 100 KM pripalo je stambenoj zgradi u ulici Stevosavska br. 16.

Organizatori su istakli da sa razlogom i pravom treba da se ponose oni koji su pokrenuli ovu akciju jer je dala dobre rezultate. Omasovila je uređenje dvorišta i balkona kako u gradu tako i na selu. Organizatori su se zahvalili svima kojima su učestvovali i na taj način pokazali da znaju cijeniti i prepoznati ljepotu. Na kraju su pozvali i sve one koji se sa toliko ljubavi bave uređenjem svojih balkona i dvorišta, da se odazovu na neki od narednih konkursa, i tako pokažu da znaju šta za njih, njihovu djecu, građane i grad znači očuvanje životne sredine i ekološki čisto podneblje u kojem se svaki čovjek može osjetiti prijatno i zadovoljno.