POZIV

ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE

Gradska uprava Trebinje i Turistička organizacija Grada Trebinja pozivaju sve zainteresovane za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za područje Republike Srpske, koji planira da organizuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
Realizacija ovog ispita, omogućiće dodatne edukacije radnika u turizmu, njihovo osposobljavanje za ovu vrstu djelatnosti, a svakako će dati svojevrstan doprinos i kvalitetnijem predstavljanju turističke ponude, kako pojedinih lokaliteta, tako i cijele Republike Srpske.
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoje prijave, zajedno sa kontakt podacima, Turističkoj organizaciji Grada Trebinja, najdalje do 03.02.2016. godine do 15,00 časova.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Turističkoj organizaciji Grada Trebinja, lično ili na broj telefona 059/273-410.
GRAD TREBINJE