Broj noćenja u 2011. godini veći za cca 35%

Prema podacima kojima raspolaže Turistička organizacija opštine Trebinje broj noćenja za 2011. godinu iznosi 24750, dok je broj noćenja za 2010 iznosio 18379, što predstavlja povećanje za cca 35 %.

Broj domaćih noćenja iznosi 11862, što predstavlja 72 noćenja manje u odnosu na 2010. godinu kada je broj noćenja domaćih turista iznosio 11936 noćenja.

Broj inostranih gostiju koji su otvarivali noćenja u Trebinju je duplo veći tako da je se broj inostranih noćenja koji je 2010. godine iznosio 6443 u 2011. godini povećao za čitavih 100% i iznosi 12888 noćenja.

Najveći broj turista koji su ostvarivali noćenja u 2011. godini dolazi iz: Srbije (5911 noćenja), Grčke (1828 noćenja), Velike Britanije (661 noćenje), Italije (639 noćenja), Crne Gore (633 noćenja), Francuske (364 noćenja), Slovenije (315 noćenja), Hrvatske (308 noćenja), Švedske (240 noćenja), Njemačke (229 noćenja)…

Prostorije Turističkog informativnog centra u 2011. godini posjetilo je 4251 strani turista iz 50 različitih zemalja svijeta, što je pokazatelj izuzetno raznovrsne i bogate turističke ponude koju nudi Trebinje. Najveći broj stranih turista koji su posjetili prostorije TIC-a dolazi iz: Srbije (976 gostiju), Rusije (878 gostiju), Njemačke (295 gostiju), Francuske (277 gostiju), Španije (236 gostiju), Velike Britanije (199 gostiju), Crne Gore (189 gostiju), Poljske (142 gostiju), Slovenije (139 gostiju), Italije (116 gostiju)…

Turisti koji su posjetili Turističko informativni centar bili su u mogućnosti da ispunjavaju turističke ankete na osnovu čijih rezultata treba da se utvrde dobre stvari, kao i propusti koji treba da se otklone u narednom periodu kako bi svaki turista koji posjeti Trebinje bio maksimalno zadovoljan posjećenom destinacijom.

Na pitanje “Kako ste saznali za ovu destinaciju” 33% ispitanika odgovorilo je odgovorom da je za destinaciju čulo na samjovima, 24% ispitanika odgovorilo je odgovorom iz brošura i vodiča, 21% ispitanika odgovorilo je da je za destinaciju čulo putem interneta, 11% ispitanika je odgovorilo iz medija, 8% ispitanika je odgovorilo od prijatelja i rođaka, dok je 3 % ispitanika navelo neki drugi izvor.

Na pitanje “Dali ste zadovoljni turističkom signalizacijom” 73% ispitanika odgovorilo je odgovorom da, a 27% ispitanika odgovorilo je odgovorom ne. Kao osnovne razloge nezadovoljstva turisti su naveli nešto oskudniju turističku signalizaciju, kao i putnu signalizaciju takođe, kao i nerazumjevanje ćiriličnih natpisa na saobraćajnoj signalizaciji.

Kao razloge svog dolaska najveći broj turista odgovorilo je odgovorom obilazak kulturnih i turističkih znamenitosti, njih 34%, odgovor odmor i relaksacija odgovorilo je 28% ispitanika, posjeta vjerskihm objektima bila je odgovor 11% ispitanika, poslovne razloge je navelo 7% ispitanika, 10% ispitanika izjasnilo se odgovorom pojeta rođacima i prijateljima, 6% ispitanika je posjetilo destinaciju radi provoda i zabave, dok je 4% ispitanika odgovorilo da su u destinaciji iz drugih razloga.

Na pitanje dali planiraju noćiti u destinaciji 43% ispitanika odgovorili su odgovorom da navodeći vrstu smještaja (hoteli, moteli, prenoćišta, rodbina i prijatelji), dok je njih 57% odgovorilo sa ne.

78% ispitanika je odgovorilo da je na putovanje došlo u individualnom aranžmanu, dok je 22% ispitanika odgovorilo da je na putovanje došlo podsredstvom neke turističke agencije ili turoperatera.

Najposjećenije destinacije su vjerski objekti (Manastiri i crkve), brojni trebinjski podrumi vina, kulturno – istorijsko nasljeđe iz Turskog i Autrougarskog perioda, te stari grad sa Muzejem Hercegovine i spomenici kulture.

Iz predhodno iznešenog, može se zaključiti, da je 2011 godina, s obzirom na globalnu ekonomsku krizu, bila dosta uspješna u turističkom smislu, te da Trebinje kao turistička destinacija postaje iz godine u godinu sve prepoznativljija turistima, što svjedoče i gore navedni podaci o povećanju broja posjeta i noćenja.