Friend travel

  • U centru Trebinja
  • 400 m od stanice
  • Kako stići: Pješke
Stari grad br. 132
+387 59 226-198

Agencija uspješno pruža turističke usluge u zemlji i inostranstvu. Kroz svoj protekli i budući rad agencija se svakim danom sve više usmjerava i usavršava u pravcu pružanja receptivnih turističkih usluga. Težeći da u Hercegovini postane jedan od vodećih “Incoming Servisa” za sve turiste koji posjete Hercegovinu, agencija je formirala svoje jednodnevne i višednevne programe, povezala hotelske i privatne smještajne kapacitete, aerodromske transfere i pružanje turističkih informacija u centru grada. Tako agencija posjeduje kompletnu receptivnu uslugu koja je potrebna domaćim i stranim turistima za jednodnevni ili višednevni boravak na području Hercegovine.

Radno vrijeme

Radni dani
08:00-15:00 i 17:00-21:00

Vikend
Subota 08:00-15:00 i 17:00-21:00

WordPress Themes