Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja za prvih osam mjeseci 2016. godine u Trebinju je zabilježeno povećanje broja registrovanih noćenja za 24% u odnosu na isti period 2015. godine čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se poslijednjih godina bilježi u Trebinju.
Broj registrovanih noćenja domaćih turista za prvih osam mjeseci 2016. godine veći je za 4% u odnosu na isti period 2015. godine, dok je broj registrovanih noćenja inostranih turista za prvih osam mjeseci veći za 35% u odnosu na isti period 2015. godine.
Od ukupnog broja zabilježenih noćenja za prvih osam mjeseci 2016. godine 30% se odnosi na domaće turiste, dok se 70% odnosi na inostrane turiste.
Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Turske sa 39%, Srbije sa 18%, Južne Koreje sa 7%, Grčke sa 5%, Crne Gore sa 4%, i Velike Brtitanije sa 3% ukupno zabilježenih inostranih noćenja.
Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta za prvih osam mjeseci 2016. godine prema prikupljenim podacima iznosi 17%, a Trebinje zaključno sa avgustom mjesecom 2016. godine raspolaže sa 1.302 smještajne jedinice u 7 hotela, 5 motela, 2 hostela, 2 vile, jednom prenoćištu i nekoliko privatnih smještajnih objekata.
Trebinje su kao i predhodnih godina grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a za prvih 8 mjeseci evidentirane su posjete turista iz 72 različite zemlje svijeta koji su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko nalijeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari Grad – Kastel (sa dzamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most. Veliki broj posjeta svojim objektima zabilježili su trebinjski podrumi vina i restorani i konobe sa nacionalnom kuhinjom.
Takođe, podaci pokazuju da se u gotovo svim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjetaka ili fizičkih lica koji su doprinijeli povećanju međusobne konkurencije, koje je za posljedicu imalo poboljšanje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje.
Na osnovu iznešenih podataka, a s obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina na svijetskom tuirističkom tržištu zbog potencijalne opasnosti od terorizma i nestabilnih političkih prilika u zemlji nema zadovoljavajući imidz (mada je stanje iz dana u dan sve bolje) može se zaključiti da je ovo još jedna izuzetna turistička godina, da se turizam u Trebinju rapidno razvija, te da Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi poboljšanju ukupnog entitetskog i republičkog obima turističkog prometa.
U oktobru potpisivanje Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda
 
Saradnja koja je početkom godine uspostavljena sa Turističkom organizacijom Beograda, a koja je intezivirana tokom proteklih mjeseci u oktobru bi trebala biti ozvaničena potpisivanjem „Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji“ između turističkih organizacija Trebinja i Beograda. Cilj potpisivanja Protokola je razmjena znanja i iskustava u funkcionisanju turističkih organizacija, unapređenje međusobne saradnje u oblasti turizma, propagiranje i promocija turističkih destinacija Trebinja i Beograda, zajednička medijska predstavljanja i marketinški nastupi čime će se stvoriti uslovi za proširenje i učvršćivanje saradnje turističkih subjekata Trebinja i Beograda.