“NAJLJEPŠA TURISTIČKA FOTOGRAFIJA TREBINJA 2016.”

JU Turistička organizacija Grada Trebinja u saradnji sa Foto kino klubom Trebinje organizuje
“FOTO KONKURS”:
 “NAJLJEPŠA TURISTIČKA FOTOGRAFIJA TREBINJA 2016.“
PROPOZICIJE KONKURSA
Na konkursu mogu učestvovati svi fotografi (profesionalci i amateri).
Teme konkursa: fotografije pejzaža, arhitektura, kulturno-istorijsko nasljeđe, stari zanati, sportske i kulturne manifestacije i slično.
Sve fotografije moraju biti tematski vezane za područje grada Trebinja. Žiri će dati prednost fotografijama novijeg datuma nastanka. Radovi moraju biti fotografije (zapis slike objektivom uz pomoć senzitiviteta na svjetlost) i moraju biti autorski rad. Digitalne intervencije na fotografijama nisu dozvoljene, osim osnovnih korekcija (boja, kontrast, svjetlo).
Prihvataju se isključivo kolor fotografije. Prihvatit će se samo fotografije u digitalnom obliku u JPG zapisu.
Svaki autor može poslati najviše 4  fotografije. 
KAKO PRIPREMITI FOTOGRAFIJE (Naziv i veličina fotografije)
Redni broj – naziv fotografije – Ime i Prezime
Primjer: 1 – Most na Trebisnjici – Petar Petrovic)
Duža strana fotografije mora biti minimalno 4000 piksela.
 
VAŽNO
Pri imenovanju fotografija koristiti latinično pismo, a pri tome ne koristite slova sa kvačicama ili specijalne karaktere. Preporučuje se da nazivi fotografija budu što kraći i da su na našem jeziku, a od stranih jezika se prihvata jedino engleski jezik. Na licu fotografije ne smije biti potpisa, vodenih žigova ili bilo kakvih drugih oznaka.
PRIJAVA I NAČIN DOSTAVE  RADOVA
Svi autori OBAVEZNI SU popuniti prijavu (na ovaj link preuzeti prijavu) i dati tražene podatke (ime i prezime, nazivi fotografija i drugi navedeni podaci), te istu obavezno poslati zajedno uz radove.
Redni broj fotografija na prijavnici mora biti identičan rednom broju u nazivu fotografije.
Radove i prijavnicu dostaviti na e-mail: trebinjeturizam@gmail.com
ili dostaviti lično na CD/DVD mediju u prostorije Turističkog informativnog centra Trebinje, ulica Jovana Dučića bb. (pored bašte Platani).
POSEBNA NAPOMENA

JU Turistička organizacija Grada Trebinja dobija pravo raspolaganja i korištenja primljenih fotografija u svrhu obavljanja aktivnosti promocije turističke ponude Trebinja. Učešće na ovom konkursu podrazumijeva pristanak autora na navedena pravila.

Na izložbi koja će biti organizovana po završetku anonimnog žiriranja prispjelih fotografija biće dodijeljene PRVA, DRUGA TREĆA NAGRADA u novčanim iznosima:

PRVA NAGRADA       200 KM,
DRUGA NAGRADA   150 KM,
TREĆA NAGRADA    100 KM.

Žiri konkursa će biti sastavljen od tri člana, od čega su dva profesionalna fotografa i jedan član iz reda zaposlenih u JU Turistička organizacija Grada Trebinja.

Konkurs je otvoren od 23.06.2016. godine, a poslijednji dan za prijem fotografija je 15.07.2016. godine kada se konkurs zatvara.

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe kao i svečana dodjela nagrada biće naknadno obvjavljeni na sajtu www.trebinjeturizam.com i zvaničnoj facebook strnaici JU Turistička organizacija Grada Trebinja https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.opstinetrebinje/?fref=ts