U periodu od 10. do 12. maja 2016. godine makedonski grad Ohrid bio je domaćin internacionalne turističke konferencije pod nazivom „ADVENTURE NEXT BALKANS 2016.“, čiji je organizator bila ATTA (Adventure Travel Trade Association) u saradnji sa “The Agency for Promotion and Support of Tourism in Macedonia”, a na kojoj je uz podršku REG projekta aktivno učešće  uzela i Turistička organizacija Grada Trebinja.

Internacionalna turistička konferencija „ADVENTURE NEXT BALKANS 2016.“ predstavlja najveći i najznačajniji regionalni događaj po pitanju avanturističkog turizma koji je imao za cilj predstavljanje bogate turističke ponude avanturističkog turizma na Balkanu, ali i osvrt na ogromne prirodne  resurse koji pružaju snažan potencijal koji se može valorizovati i staviti u samu ponudu avanturističkog turizma, koji u poslijednje vrijeme postaje jedan od najbrže rastućih segmenata turizma na globalnom nivou.

Na konferenciji su učestvovali vodeći svjetski novinari, turističke agencije i tur-operateri specijalizovani za avanturistički turizam, od kojih su se pojedini izuzetno pohvalno izrazili o ponudi avanturističkog turizma Bosne i Hercegovine, gdje je tržište Hercegovine i Trebinja jedan od najznačajnijih i neizostavnih dijelova.

Kroz učešće na pomenutoj konferenciji, nakon interesovanja novinarske ekipe časopisa Nacionalna Geografija (National Geographic)  postignut je dogovor o studijskoj posjeti i obilasku Trebinja od strane pomenute novinarske ekipe, što potvđuje tezu da Trebinje posjeduje ponudu avanturističkog turizma za koju bi mogli biti zainteresovani turisti širom svijeta.