Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja u 2018.-oj godini u Trebinju je evidentirano 93.929 registrovanih noćenja, što predstavlja uvećanje za oko 36% u odnosu na 2017. godinu čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se u Trebinju bilježi prethodnih godina.

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za 2018. godinu iznosi 30.074 ili 32% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2018. godinu iznosi 63.855 ili 68% ukupno zabilježenih noćenja za 2018. godinu.

Foto: Predrag Mucović

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Turske sa 22%, Srbije sa 17%, Francuske sa 10%, Grčke sa 9%, Južne Koreje i Španije sa 4% ukupno zabilježenih registrovanih inostranih noćenja.

Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta u 2018. godini prema prikupljenim podacima je oko 15 %, a Trebinje zaključno sa 2018. godinom raspolaže sa oko 2.000 registrovanih smještajnih jedinica u 13 hotela, 4 motela, 2 hostela, 2 vile, 3 prenoćišta, jednom kampu, Đačkom domu i preko 50 registrovanih smještajnih objekata u privatnom vlasništvu (apartmani, kuće za odmor i sobe za iznajmljivanje).

Proporcionalno uvećanju broja registrovanih noćenja u 2018. godini došlo je i do uvećanja iznosa prikupljene boravišne takse, te je na konto toga JU Turistička organizacija Grada Trebinja za 2018. godinu inkasirala 151.090,00 KM.

Kao i prethodnih godina Trebinje su grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a u 2018. godini evidentirane su posjete 15.685 turista iz 90 različitih zemalja svijeta prostorijama Turističkog informativnog centra. Najveći broj ovih posjeta zabilježili su turisti iz Srbije, Njemačke, Rusije, Austrije, Francuske itd.

I evidentirani promet lica na graničnim prelazima u blizini Trebinja (Klobuk, Zupci i Ivanica) je u porastu. Za 2018. godinu ukupan evidentirani izlaz iznosi 809.830 lica i veći je za oko 14% u odnosu na ukupan izlaz 2017. godine kada je iznosio 708.811 lica, dok ukupan evidentirani ulaz za 2018. godinu iznosi 890.101. lice i veći je za oko 18% u odnosu na ukupan ulaz 2017. godine kada je iznosio 756.209 lica. (Izvor: Granična policija BiH).

Turisti su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko naslijeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari Grad – Kastel (sa džamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most. Takođe, vinski podrumi, ali i restorani i konobe sa nacionalnom kuhinjom iza sebe imaju veoma uspješnu godinu s obzirom na izuzetnu posjećenost svojih objekata od strane turista.

Veliki broj posjeta zabilježen je u sportsko – turističkom kompleksu „Grad sunca“, koji je i ove godine novim sadržajima doprinio obogaćivanju i proširenju turističke ponude, te ukupnom uvećanju broja posjeta i noćenja evidentiranim u Trebinju.

Statistički podaci, ali i direktne terenske informacije jasno ukazuju da se u različitim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjekata ili fizičkih lica koji su registrovali svoju djelatnost, te dali doprinos uvećanju stepena međusobne konkurencije, što je za posljedicu imalo poboljšanje i unapređenje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje. U tom pogledu posebno se izdvaja aktivnost kojom je evidentirana djelatnost fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja u privatnim objektima, čime je Trebinje dobilo oko 200 registrovanih ležajeva, a ova aktivnost biće nastavljena i u 2019. godini.

Prikupljeni statistički pokazatelji govore u prilog tome da se turistička 2018. godina može okarakterisati kao izuzetno dobra. Oblast turizma u Trebinju kontinuirano ide uzlaznom putanjom sa značajnim procentima uvećanja obima turističkog prometačime Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi uvećanju ukupnog obima turističkog prometa koji bilježi u Republici Srpskoj i BiH.

JU Turistička organizacija Grada Trebinja će i u tekućoj godini realizacijom niza različitih aktivnosti na promociji Trebinja kao zanimljive turstičke destinacije stvoriti preduslove za dodatno unapređenje i razvoj turizma, kako bi se Trebinje u godinama koje su pred nama još bolje pozicioniralo na globalnom turističkom tržištu i opravdao epitet prvog proglašenog turističkog mjesta u Republici Srpskoj.