Danas je u Banja Luci održana konferencija “Integrisani turistički proizvod Republike Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu Republike Srpske” u kojoj su učešće uzeli predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS, TORS-a i lokalnih turističkih organizacija sa prostora čitave Republike Srpske.

Konferenciju je zvanično otvorio g-din Aleksandar Đurić, savjetnik Ministra trgovine i turizma RS, dok su za uvodno obraćanje bili zaduženi g-đa Nada Jovanović, direktorica TORS-a i g-din Ostoja Barašin, direktor Turističke organizacije Banja Luka i predsjednik Koordinacionog odbora TORS-a.

Konferencija je bila koncipirana u dva (2) panela i to: Integrisani turistički proizvod Republike Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu.

U okviru prvog panela Konferencije održane su prezentacije devet (9) turističkih proizvoda Republike Srpske prema turističkim zonama, kojom prilikom je integrisani turistički proizvod trebinjske turističke zone prezentovao g-din Marko Radić, direktor Turističke organizacije Trebinje, a pored njega predstavnik trebinjske turističke zone na Konferenciji bio je i g-din Nikola Bajović, direktor Turističke organizacije Bileća.

Drugi panel Konferencije bio je vezan za aktuelno zakonodavstvo u turizmu , a u okviru ovog panela prisutnima su se obratili g-đa Dragana Ristić, pomoćnik Ministra za trgovinu i turizam RS, te predstavnici APIF-a i Poreske uprave RS.