1245695833692498960lanti_Apartment_Symbol_(pictogram)_1.svg.hi | ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРИВАТНОГ СМЈЕШТАЈА