Friend travel

  • У центру Требиња
  • 400 m од станице
  • Како стићи: Пјешке
Стари град бр. 132
+387 59 226-198

Агенција успјешно пружа туристичке услуге у земљи и иностранству. Кроз свој протекли и будући рад агенција се сваким даном све више усмјерава и усавршава у правцу пружања рецептивних туристичких услуга. Тежећи да у Херцеговини постане један од водећих “Incoming Сервиса” за све туристе који посјете Херцеговину, агенција је формирала своје једнодневне и вишедневне програме, повезала хотелске и приватне смјештајне капацитете, аеродромске трансфере и пружање туристичких информација у центру града. Тако агенција посједује комплетну рецептивну услугу која је потребна домаћим и страним туристима за једнодневни или вишедневни боравак на подручју Херцеговине.

Радно вријеме

Радни дани
08:00-15:00 и 17:00-21:00

Викенд
Субота, 08:00-15:00 и 17:00-21:00

WordPress Themes