Према подацима којима располаже ЈУ Туристичка организација Града Требиња за првих осам мјесеци 2016. године у Требињу је забиљежено повећање броја регистрованих ноћења за 24% у односу на исти период 2015. године чиме је настављено континуирано увећање обима туристичког промета који се послиједњих година биљежи у Требињу.
Број регистрованих ноћења домаћих туриста за првих осам мјесеци 2016. године већи је за 4% у односу на исти период 2015. године, док је број регистрованих ноћења иностраних туриста за првих осам мјесеци већи за 35% у односу на исти период 2015. године.
Од укупног броја забиљежених ноћења за првих осам мјесеци 2016. године 30% се односи на домаће туристе, док се 70% односи на иностране туристе.
Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Турске са 39%, Србије са 18%, Јужне Кореје са 7%, Грчке са 5%, Црне Горе са 4%, и Велике Бртитаније са 3% укупно забиљежених иностраних ноћења.
Укупна искориштеност смјештајних капацитета за првих осам мјесеци 2016. године према прикупљеним подацима износи 17%, а Требиње закључно са августом мјесецом 2016. године располаже са 1.302 смјештајне јединице у 7 хотела, 5 мотела, 2 хостела, 2 виле, једном преноћишту и неколико приватних смјештајних објеката.
Требиње су као и предходних година групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а за првих 8 мјесеци евидентиране су посјете туриста из 72 различите земље свијета који су најчешће посјећивали и обилазили богато културно историјско налијеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари Град – Кастел (са џамијама), Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Велики број посјета својим објектима забиљежили су требињски подруми вина и ресторани и конобе са националном кухињом.
Такође, подаци показују да се у готово свим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјетака или физичких лица који су допринијели повећању међусобне конкуренције, које је за посљедицу имало побољшање нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње.
На основу изнешених података, а с обзиром на чињеницу да Босна и Херцеговина на свијетском туиристичком тржишту због потенцијалне опасности од тероризма и нестабилних политичких прилика у земљи нема задовољавајући имиџ (мада је стање из дана у дан све боље) може се закључити да је ово још једна изузетна туристичка година, да се туризам у Требињу рапидно развија, те да Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација која својим резултатима у великој мјери доприноси побољшању укупног ентитетског и републичког обима туристичког промета.
У октобру потписивање Протокола о пословно-техничкој сарадњи са Туристичком организацијом Београда
 
Сарадња која је почетком године успостављена са Туристичком организацијом Београда, а која је интезивирана током протеклих мјесеци у октобру би требала бити озваничена потписивањем „Протокола о пословно-техничкој сарадњи“ између туристичких организација Требиња и Београда. Циљ потписивања Протокола је размјена знања и искустава у функционисању туристичких организација, унапређење међусобне сарадње у области туризма, пропагирање и промоција туристичких дестинација Требиња и Београда, заједничка медијска представљања и маркетиншки наступи чиме ће се створити услови за проширење и учвршћивање сарадње туристичких субјеката Требиња и Београда.