Римски мост Вучија

  • 21,6 km од центра
  • Како стићи: Аутом

Мост Вучија се налази на ријеци Сушици, на локацији некадашњег римског пута који је водио од Дубровника за Црну Гору. Сматра се да је саграђен у XIII вијеку када и оближње Врмске куле.

Налази се између двије стијене и спаја два стрма дијела ријеке. Грађен је од тесаног камена, а горњи лукови су од сиге. Насвођење од сиге је састављено полукружним луковима, што даје врло лијеп утисак и уклапа га у околни природни амбијент.

WordPress Themes