IMG_3175 | ПРОМОТИВНО-ИНФОРМАТИВНЕ МАПЕ УРУЧЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ СМЈЕШТАЈНИМ СУБЈЕКТИМА